Przekazujemy informacje w taki sposób, aby każdy mógł je zrozumieć.